CV Koert

Curriculum Vitae:

Persoonlijke gegevens:

Naam: Drs. K. Koster
Adres: H.J. van Dijkstraat 11
Postcode: 3381 LR
Plaats: Giessenburg
Telefoon: 06-47491927
E-mail: koertkoster73@gmail.com
Geboorteplaats: Hoogeveen
Geboortedatum: 22-11-1973
Nationaliteit: Nederlandse
Burgerlijke staat: Gehuwd, één zoon

Studies:

Periode: 1995-2002
Instituut: Vrije Universiteit/ Universiteit van Amsterdam
Diploma godgeleerdheid (theology), doctorandus (master)
Hoofdvak: ethiek/dogmatiek (ethics, dogmatics)
Diploma: behaald augustus 2002

Periode: 1995-2002
Instituut: Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam
Diploma: wijsbegeerte (philosophy), doctorandus (master)
Hoofdvak: ethiek/antropologie (ethics, antropology)
Diploma: behaald augustus 2002

Periode: 1994-1995
Instituut: Chr.Hogeschool Windesheim Zwolle
Diploma: propedeuse maatschappelijk werk en dienstverlening
Behaald: juli 1995

Periode: 1993-1994
Instituut: Evangelische Hogeschool voor Journalistiek
Diploma: geen
Opleiding: algemeen vormend basisjaar + journalistiek

Periode: 1986-1993
Instituut: C.S.G. Dingstede
Diploma: M.A.V.O. c.q. H.A.V.O.
Behaald: 1991 c.q. 1993

Werkervaring:

Periode: september 2009 – heden
Diversen: kerkelijk werk, o.a. bezoekerswerk, preek(voorbereiding), schrijven, publiceren
Plaats: Hazerswoude-Rijndijk en omgeving

Periode: september 2008- augustus 2009
Instituut: P.C. Visser’t Hooft, VMBO-VWO
Plaats: Leiden
Vakken: Godsdienst (Levensbeschouwing)

Periode: februari 2008- september 2008
Instituut: HBO-Nederland
Plaats: Utrecht/Amsterdam
Vakken: Bedrijfsethiek/Organisatie-ethiek

Periode: september 2007-april 2008
Instituut: Coenecoopcollege, VMBO-VWO
Plaats: Waddinxveen
Vakken: Levensbeschouwing (Godsdienst)

Periode: september 2006-heden (zaterdag-academie/vrijwilllig)
Instituut: BEE- ‘De Wittenberg’
Plaats: Zeist/Den Haag/Rotterdam
Vakken: Communication Skills + Church History

Periode: januari 2007 – augustus 2007
Instituut: Teylingencollege, VMBO-VWO
Plaats: Oegstgeest
Vakken: Godsdienst (Levensbeschouwing)

Periode: augustus 2002-december 2006
Instituut: Bonaventuracollege, VMBO-VWO
Plaats: Leiden
Vakken: Godsdienst (Levensbeschouwing)

Periode: jan.2002-febr.2002
Instituut: Rembrandtschool, basisonderwijs (groep 8)
Plaats: Lisse

Periode: sept.2001-dec.2001
Instituut: Don Bosco College, VMBO-VWO
Plaats: Volendam
Vakken: Godsdienst (Levensbeschouwing)

Periode: maart 2001-juli 2001
Instituut: Fioretti College, VMBO-VWO
Plaats: Lisse
Vakken: Aardrijkskunde (wegens ziektevervanging)

Periode: februari-april 2001
Instituut: Wellantcollege, VBO
Plaats: Rijnsburg

Vaardigheden/eigenschappen:

Verbaal zeer vaardig en goed in staat te luisteren (communicatief vaardig). Tevens goed in staat gedachten en woorden op papier te zetten. Typediploma. Af en toe schrijf ik een artikel, voornamelijk betrekking hebbend op religie en opinie. Ook schrijf en publiceer ik boeken rondom Bijbelse thema’s of Bijbelboeken. Schrijven als hobby. Goed op de hoogte van ontwikkelingen in de samenleving.

Ik heb jarenlang ervaring in de omgang met jongeren op educatief gebied. Speciale ervaring bezit ik in het coachen en begeleiden van studenten. Daarbij kunt u denken aan zowel scriptiebegeleiding en advies als begeleiding qua persoonlijke ontwikkeling. Ook ben ik geoefend in het geven van Engelstalig onderwijs (communicatievaardigheden + kerkgeschiedenis).

Ik ben gedreven en gemotiveerd om met studenten om te gaan. Inspirerend, betrokken en een hart voor mensen en hun ontwikkeling. Ik wil mensen en ván mensen iets leren.