10 Maatschappij, opinie

Op deze pagina vindt u onderwerpen die te maken hebben met onze samenleving, de politiek en de ethiek. De bespreking van actuele onderwerpen die aan het denken zetten, is kritisch. Daar is bewust voor gekozen omdat de meeste onderwerpen die via de massamedia onze huiskamers binnenkomen een reactie oproepen.

Iedereen heeft wel een mening over een politicus, een politieke partij of over een bevolkingsgroep die anders denkt of gelooft dan wij van origine in Nederland gewend zijn. Iedereen roept wel wat.

Toch wil ik proberen onderwerpen die (soms ook voor mij) gevoelig liggen met (vaak morele) argumenten te bespreken en in kaart te brengen. Daarbij streef ik naar neutraliteit en objectiviteit, mij daarbij bewust van het feit dat ik die nooit helemaal zal bereiken.

Daarbij schuw ik het middel van de (lichte) overdrijving niet, zeker wanneer ik ‘vertellend schrijf’ in de vorm van een anekdote of column. Dan chargeer ik soms. Juist daardoor komt wat ik wil zeggen, uitvergroot voor het voetlicht. Soms om het belachelijke van een (uiterst serieuze) zaak of ervaring te benadrukken en te relativeren. Het komt waarschijnlijk ook nog eens het leesgenot van mijn lezers ten goede.