Jakobus

 Jakobusbrief

Auteur

Koert Koster

In het kort

Jakobus schrijft zijn brief aan gelovigen in de verstrooiing. Ze worden verdrukt. Hij spoort hen aan om te volharden, in de wetenschap dat de Rechter voor de deur staat.
Hij daagt hen uit hun geloof te tonen!

Dit boek belicht deze brief vers voor vers. Het is zeer geschikt voor gebruik in huiskringen en Bijbelstudiegroepen. Er zijn vragen ter overdenking en bespreking toegevoegd.

Dit boek kenmerkt zich door:

* korte zinnen
* vers voor vers behandeling per hoofdstuk
* steekwoorden boven de alinea’s
* diepgang
* nauwe aansluiting bij de Bijbeltekst
* diversiteit in gespreksvragen,
waardoor het Bijbelboek heel dicht bij ons hart
en leven wordt gebracht.

Híer online te bestellen / inkijkexemplaar Bijbelstudies bij Jakobus