Psalmen (21-41)

Psalmen deel 2

Hier te bestellen en bij andere online boekwinkels/ inkijkexemplaar psalmen deel 2

Dit werk bevat Bijbelstudies bij de Psalmen 21-41. Het is speciaal geschreven voor een breed publiek dat enigszins thuis is in de Bijbel.

Deze studies zijn reeds eerder als ruwe schets geplaatst op de website van de auteur. De verfijnde afwerking hebt u nu voor zich.

Dit boek is gepubliceerd voor gebruik in huiskringen en Bijbelstudiegroepen. Het is goed voor tenminste 25 bijeenkomsten.

Het kenmerkt zich door:
* leesbare zinnen zonder vakjargon
* vers voor vers behandeling per Psalm
* steekwoorden boven de alinea’s
* diepgang
* nauwe aansluiting bij de Bijbeltekst
* diversiteit in gespreksvragen,
waardoor de Psalm heel dicht bij ons
hart en leven wordt gebracht.