‘Gebroken wereld, gedichten over ziekte en lijden’

index (33)

Auteur

Koert Koster
In het kort

Dit is de derde dichtbundel van Koert Koster.

Thema: ‘Gebroken wereld’. Op originele wijze weet hij o.a. ziektes als blindheid, burn-out, coma, dementie, depressie, ‘gekte’ en kanker aan te raken met zijn pen. Zijn gedichten raken God, mens en wereld.

Beschrijving
In deze nieuwe dichtbundel van Koert Koster passeren allerlei gebreken en ziektes de revue.
Het menselijk lijden is de auteur niet vreemd. Zijn beide ouders stierven aan kanker. Zijn oma leed aan de ziekte van Alzheimer. Zijn opa kreeg ouderdomsblindheid. Allemaal ziektes die de auteur vanaf zijn kinderjaren heeft meebeleefd.Daarom schrijft Koert Koster ‘van binnenuit’ over het lijden, namelijk geëngageerd en betrokken. De gedichten getuigen van veel gevoel en inlevingsvermogen. Wellicht kan de lezer(es) daar zijn of haar voordeel mee doen. Want: ècht lijden deel je èn dat beleef je samen.

De schrijver wil zijn gedachten en gevoelens delen, zodat er herkenning is bij degene die lijdt en erkenning van het probleem van het lijden voor degene die op afstand staat.