Aanraking

 

De Onaanraakbare
liet zich raken
door een vrouw
die Hem raakte aan Zijn mantel

De Onverrasbare
voelde een kracht
naar een vrouw
stromen van leven vloeiden

De Onbereikbare
werd bereikt
door een vrouw
die zich niet af liet schrikken door ongeloof