ChristenUnie en PVV / Gert-Jan en Geert

ChristenUnie

Gert-Jan Segers durft nu eindelijk ook kleur te bekennen en het beestje bij de naam te noem. Lees zijn opiniestuk:

https://www.christenunie.nl/…/Willen-we-meer-of-minder-besc…

Het ironische is dat Geert Wilders om zijn ‘minder, minder, minder Marokkanen’ – uitspraak wordt vervolgd en veroordeeld, terwijl hij onverminderd doorgaat om zich schuldig te maken aan het wegzetten van bepaalde mensen en het beledigen van groepen.

Want de aanklacht en beschuldiging – inclusief het vonnis – is nog niet uitgesproken of hij gaat als pleiter van het vrije woord over tot het wegzetten en schofferen van wetsdienaars, zoals openbaar aanklagers en rechters. Zij zijn in de ogen van Wilders een stel boeven die onder één hoedje spelen met het Kabinet.

Het feit dat Wilders een hele bevolkingsgroep wegzet en hen – bij wijze van spreken – liever vandaag dan morgen ons land ziet verlaten, is erg genoeg. Maar wat aangaande het wegzetten van officieren van justitie en rechters als geboefte? Is dat in zekere zin niet veel erger? Immers, daarmee haalt hij alles onderuit wat wij in onze Westerse wereld aan beschaving hebben opgebouwd. In goede en slechte tijden.

Nogmaals vraag ik: als Wilders als vertegenwoordiger en dienaar van de wet deze wet zélf niet respecteert – en ook de onafhankelijke rechtstaat niet aanvaardt – waarom zou ik dan als eenvoudige burger het recht dan niet in eigen hand mogen nemen? Waarom zou ik oom agent bijvoorbeeld niet op zijn bek mogen slaan als hij een burger psychisch molesteert en voorgoed naar de vernieling werkt?

Eigenlijk zou Wilders voor de tweede keer berecht moeten worden voor recidive. Dan zou de aanklacht zijn: belediging van ambtenaren in functie in het openbaar, ja voor de ogen van alle Nederlanders. Dan zou hij – wat mij betreft – niet weg mogen komen met een ‘vonnis zonder straf’.