‘Wondermooi mensje, gedichten rond een geboorte’

Auteur
Koert Koster
Dit is een nieuwe dichtbundel van Koert Koster. De afgelopen twee jaar heeft hij zijn indrukken rondom de geboorte van zijn zoon én de bijzondere ervaringen die hij opdeed als vader, op papier gezet. De dichtbundel heet dan ook ‘Wondermooi mensje’.

Beschrijving

De gedichten in deze dichtbundel verwoorden de diepe emoties en unieke gevoelens die een vader opdoet tijdens de geboorte van een kind en de ontwikkelingen en levenslessen daarna.Koert verwoordt op authentieke wijze zijn belevenissen en gewaarwordingen, hoewel iedere vader zich deels of helemaal in zijn gedichten zal kunnen herkennen. Hij geeft daarmee ‘woorden aan gevoelens’ en confronteert op bijzondere wijze vaders met zichzelf als ze soortgelijke emoties ‘terugzien op het papier’.