Kijk op’t lijden

De ware kijk op ‘t lijden ontstaat niet in ‘t brein van de Godgeleerde, maar in ‘t hart van hen die kapot zijn van verdriet.

KK