Gedachten over Jezus

1. Jezus, de Mens der mensen

 

De mens. De hele mens. De lichamelijke mens.

Niet anders Dan wij. Niet meer en niet minder.

Geen Griekse god die tegen alles is wat maar riekt naar lichamelijkheid.

Dol op menszijn, dol op stof en materie.

Zo kleedde Hij het kosmisch huis, zo richtte Hij het in.

God is niet in de eerste plaats bovennatuurlijke Geest, maar natuurlijk Lichaam.

God is Lichaam en alleen zo wil Hij Geest zijn.

Jezus is heel natuurlijk, maar daarin schuilt het wonder der schepping, mens.

Jezus is zoals ik en daar ben ik Hem eeuwig dankbaar voor. 

 

2. Jezus, de Goede Herder

 

Jezus was geen praatjesmaker

Zijn taal was noch duur noch goedkoop

Hij was noch idealist noch realist

Maar een Man van het midden

Niet slechts woord, maar ook daad

Woord en daad in één

Hij zei niet slechts dat Hij de Goede Herder was,

Hij gaf zijn leven daadwerkelijk voor zijn schapen.

 

3. Profeet, Priester, Koning

 

Profeet, aankondiger van een nieuw rijk

Priester, toegang tot een nieuw rijk

Koning, aankomst van een nieuw rijk

 

4. Jezus, de Zin der geschiedenis

 

Zin in het leven, te midden van alle onzin

We stellen de zinvraag, of zij stelt ons

Vragen, twijfels, gepaste antwoorden, nederige zekerheid

Nimmer pasklaar

Niet om de mond mee te vullen, noch om door de strot te drukken, maar om te herkauwen

Zulke mensen zijn de psalmisten: overdenkend, overpeinzend, mediterend en piekerend

Zin dringt zich nooit op en komt vaak (te) laat

Zoals Jezus bij een dode vriend

Zin op Zijn tijd

 

De zin der geschiedenis is niet gelegen in haar loop of haar uitkomst

Haar zin ligt in de handen van de Heer der geschiedenis, Die haar draagt

 

5. Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven

 

De Waarheid is niet hard omdat zij onomstotelijk feit of objectief gegeven is

Maar omdat zij geëngageerd en betrokken is

Omdat zij ons draagt en aan ons gebeurt

Omdat zij ons raakt en subject is

Omdat wij ons eraan kunnen stoten

 

6. Jezus, de Hoop der wereld

 

Hoop doet leven, zegt men wel

Maar niet voor Hij gestorven is

Dood als doorgang, overgang, neergang en opgang

Oud wordt nieuw, een slopend proces, zo’n drie uur

De weg naar de hoop loopt via de uiterste wanhoop, de Godverlaten angst

Wie angstig en wanhopig is geweest, heeft recht van spreken

Daarom is Jezus de Hoop bij uitstek

 

7. Jezus is als ik

 

Helaas ik ben niet als Jezus

Die pretentie heb ik nooit gehad en zal ik nooit waarmaken

Maar deze wetenschap geeft me hoop

Jezus is als ik 

 

8. Jezus, mijn Hoop

 

De hoop op een betere wereld

De verwachting van een betere Persoon

Toekomstmuziek die steeds vastere vormen aanneemt

Die de toekomst inluidt

De Hoop die ons toekomt

 

9. Jezus, weg en uitweg

Jezus is de weg en de uitweg. Hij is de scheidslijn tussen mijn zichtbare verleden en mijn onzichtbare toekomst. Jezus is mijn horizont. Mijn einder.