Psalmen (1-20,23)

index

Beschrijving
Dit boek bevat Bijbelstudies bij de Psalmen 1-20,23. Het is speciaal geschreven voor een breed publiek dat enigszins thuis is in de Bijbel.Deze studies zijn reeds eerder als ruwe schets geplaatst op de website van de auteur. De verfijnde afwerking hebt u nu voor zich.Dit boek is gepubliceerd voor gebruik in huiskringen en Bijbelstudiegroepen. Het is goed voor tenminste 22 bijeenkomsten.
Het kenmerkt zich door:
* korte zinnen
* vers voor vers behandeling per Psalm
* steekwoorden boven de alinea’s
* diepgang
* nauwe aansluiting bij de Bijbeltekst
* diversiteit in gespreksvragen,
waardoor de Psalm heel dicht bij ons hart
en leven wordt gebracht.