Aangevochten vrijheid

Het lijkt erop dat de vrijheid van ál onze burgers – merkwaardig genoeg – het meest wordt aangevallen door die partijen die de vrijheid hoog in het vaandel hebben. Degenen die onze zgn. verworven vrijheden te vuur en te zwaard verdedigen, zijn ook de mensen die bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst het meest aan banden leggen. Ook de christelijke vrijheid is daarom altijd aangevochten vrijheid voor dewelke christenen zich moeten verantwoorden.