Kolossenzen

Kolossenzenbrief

Auteur

Koert Koster

In het kort

In dit boek vindt u Bijbelstudies bij de Kolossenzenbrief. Deze studies zijn uitermate geschikt voor gebruik in huiskringen en Bijbelstudiegroepen. Er zijn vragen ter overdenking en bespreking toegevoegd.

Paulus ontvouwt een geheim dat in de eeuwen voor hem verborgen was. Deze onthulling heeft te maken met Christus. Hij is Heer van alle dingen: van de kosmos, de machten, de mensen én de Gemeente.

Dit boek kenmerkt zich door:

* korte zinnen
* vers voor vers behandeling per hoofdstuk
* steekwoorden boven de alinea’s
* diepgang
* nauwe aansluiting bij de Bijbeltekst
* diversiteit in gespreksvragen,
waardoor het Bijbelboek heel dicht bij ons hart
en leven wordt gebracht.

Híer online te bestellen / inkijkexemplaar Bijbelstudies bij Kolossenzen