Is het leven heilig?

tot mijn stomme verbazing lees ik in het RD dat het leven heilig is. Dan denk ik : ‘Hoe komt iemand hierbij?’ Ik lees nergens dat het leven heilig is. Hooguit weet ik als christen dat mijn leven geborgen is in God. Daarom hoeft mijn aardse leven niet koste wat het kost in stand gehouden te worden. Zouden we ons leven tot in lengte van dagen moeten verlengen, dan zouden allen die voortijdig opgeven – moreel gezien – grote slappelingen zijn. Inclusief mijnmoeder. Dat kan toch niet waar zijn?

we moeten leren leven met de eindigheid en dan ook durven zeggen: ‘Het is genoeg geweest!’. Als dat niet mag, dan zou ik niet meer met oude gelovigen mogen bidden: ‘Neem hem of haar alstublieft thuis in heerlijkheid!’ Terwijl juist dát gebed de diepste wens van de Here Jezus was: ‘Ik wil dat zij – die U Mij gegeven hebt – bij Mij zijn, opdat zij Mijn heerlijkheid aanschouwen!’

KK