Jezus, Here

Gebukt

U, Heer Jezus, bukte
Zich neerbuigend
Ontfermend
Over een blauwe planeet

Waar ik zwom
Ronddobberend
Over de wereldzee
Had U oog voor mij

En al die andere drenkelingen
Die U hebt gered
Lopend over het water
Strekte U Uw armen uit
Boog Uw hoofd
Verdronk
Zonk
Diep
Voor ons
Hield aan spijkers Uw wereld vast

Eeuwig trouwe Vriend

Trouw, Heer Jezus
Nooit bedrogen
Hebt U mij
Aangedaan
Wat ik U aan deed

U Heer Jezus
Nooit had ik een Vriend
Die ik in U
Gevonden
Heb terwijl ik U niet zocht

Trouwe Gave
Weggegeven
Bent U mij
In genade toevertrouwd
Ben ik Uw trouw onwaardig
Eeuwig trouwe Vriend

Levenslust

Mijn last kan ik met vreugde dragen
Waar Hij mij optilt mét mijn last
En ik met stil vertrouwen
Mijn weg vervolg die mij verrast

Want hoe mijn leven ook zal gaan
Zij het voorspoed brengt of leed
Met Hem kan ik zon en stormen aan
Wordt het een leven in rust

Rustig schuilend voortbewegend
Ga ik met Hem mee op pad
En Hij met mij, ja dat staat vast
Met Hem mijn lust, ik ben zijn last

Levend gestorven

Aan de einder roept Hij mij
Waar Hij mij ziet staan
Ik ben zijn kind
Nu moet ik gaan
Stervend aan Zijn zij

Aan mijzelf moet ik sterven
Ik loop een eindeloze weg
Ik ben zijn zoon
Is alsof ik zeg
Doe mij mijn kroon maar erven

Op die heuvel daar ginds
Waar ik met Hem gekruisigd ben
Werd ik zijn zoon
Waar ik Hem ken
En ik nog meer door Hem gekend

Here Jezus

Jezus
Is Hij
Zo anders
Zo vrij en goed
Doet Hij
Niet anders
Vreemd
Genoeg
Is Hij
Eén van ons

Déze Jezus
Was er
En is er geen
Andere
Die zo
Als Hij
Is en kan zijn
Eén van ons

Geen Jezus
Zal zijn
Leven geven
Zo als hij
Op gestaan is
Om door te geven
Wie Hij is en zal zijn
Eén van ons