Opstanding

De Heer is waarlijk opgestaan! Nu wij nog