Helden

Wanneer we aan helden denken, denken we meestal niet of nauwelijks aan al die helden die een eenzame strijd aangaan. Ze zijn onbekend. Toch zijn het mensen die zich inzetten voor een betere wereld. We kennen een paar namen: Anne Frank, Dietrich Bonhoeffer en Corrie ten Boom. Maar er zijn er veel meer.

Mensen die onbekend zijn bij ons, maar wel bij God. Een verpleegster die alleen op reis gaat naar West-Afrika om het Ebola-virus te bestrijden, onze militairen die met gevaar voor eigen leven zich inzetten voor vrede in het Midden-Oosten. Onze regeringsleiders die de moed hebben om niet slechts grote woorden te spreken, maar om daadwerkelijk een oorlog met de ISIS aan te gaan en zo mensenlevens te redden. Het operationeel team van mensen die doen wat ze moeten doen: uitvliegen om bommen te droppen op mensen die spotten met het leven en de God van het leven. Ik bewonder deze helden.

En u? Misschien doet u vandaag de dingen die u normaal ook zou doen. U vervult uw plichten, zonder wat terug te verwachten. U bent trouw in de kleine dingen, terwijl u er eigenlijk helemaal niet zoveel zin in hebt. U toont karakter. Ook wanneer u voor de zoveelste keer de rommel op moet ruimen van uw kinderen. U verwent uw man of of uw vrouw met een warme maaltijd, ook al kost het veel energie en gutst u van het zweet. Weet u, het klinkt een beetje raar misschien, maar dan bent u ook een held. God ziet uw hart en uw trouw in de kleine dingen. Hij rekent u dat op positieve wijze aan. Hij beloont het ooit, zelfs als het door niemand wordt opgemerkt of als het juist heel gewoon wordt gevonden.

Maar er zijn natuurlijk helden die buitengewoon zijn…

Het meeste zie ik op tegen Hem die voor de mensheid het kruis droeg en besloot om Zijn weg te gaan tot het einde. Hij is de Held van Golgotha. Hij sprak niet slechts, Hij deed. Hij stond niet slechts op die weg, Hij ging de héle weg. Op D-day overwon Hij in beginsel de macht van het kwaad. Op V-day zal Hij onze wereld definitief verlossen van Satan, de ISIS en alle andere God- en mensvijandige machten. Want God is een God van mensen en Jezus is dé Held.