Filippenzen

Blij diplomaat van Christus - Koert Koster

Auteur

Koert Koster

In het kort

Dit is een vers voor vers verklaring bij de Filippenzenbrief en uitermate geschikt voor gebruik in huiskringen en Bijbelstudiegroepen. Vragen ter overdenking en bespreking zijn toegevoegd. Paulus schrijft deze brief in de gevangenis te Rome. Hij roept de gelovigen te Filippi op om, te midden van alle omstandigheden en te allen tijde, blij te zijn in Christus. Dit boek kenmerkt zich door: * korte zinnen * vers voor vers behandeling per hoofdstuk * steekwoorden boven de alinea’s * diepgang * nauwe aansluiting bij de Bijbeltekst * diversiteit in gespreksvragen, waardoor het Bijbelboek heel dicht bij ons hart en leven wordt gebracht.

Híer online te bestellen / inkijkexemplaar Bijbelstudies bij Filippenzen