‘Spiegelend oppervlak, gedichten als lichtdragers’

index (1)

Beschrijving

De maan weerspiegelt het licht van de zon. Waterdruppels dragen het licht en spiegelen deels hun omgeving. Een mens kan zichzelf er zomaar in herkennen.

Onlangs is er een ‘herfstbundel’ verschenen.

Deze eerste dichtbundel is geschreven n.a.v. het heengaan van de moeder van de auteur.Dat boek heet: ‘Zij is mijn moeder, gedichten als memoires’.

De gedichten in deze tweede bundel (‘Spiegelend oppervlak, gedichten als
lichtdragers’) zijn bedoeld om een mens overdrachtelijk ‘op te warmen’. Daarom is deze dichtbundel eigenlijk een ‘winterbundel’. De gedichten willen reflecties zijn van èn op de mens   en haar ook een spiegel voorhouden. Maar meer nog: ze zijn bedoeld om een venster te zijn   op Hèm, die louter Licht wil zijn.

Thema’s die in deze dichtbundel naar voren komen, zijn: mens, wereld, nacht, genade, God,
Jezus, liefde, licht en Kerst.

Híer online te bestellen