Galaten

Galatenbrief

Auteur

Koert Koster

In het kort

Paulus schrijft de Galatenbrief aan de gelovigen te Zuid-Galatië. Dwaalleraars infiltreren in de gemeenten van God. Zij leren dat christenen de wet strikt moeten naleven. De besnijdenis is daarbij essentieel.

Dit boek belicht deze brief vers voor vers. Het is zeer geschikt voor gebruik in Bijbelstudiegroepen en huiskringen. Vragen ter overdenking en bespreking zijn toegevoegd.

Dit boek kenmerkt zich door:

* korte zinnen
* vers voor vers behandeling per hoofdstuk
* steekwoorden boven de alinea’s
* diepgang
* nauwe aansluiting bij de Bijbeltekst
* diversiteit in gespreksvragen,
waardoor het Bijbelboek heel dicht bij ons hart
en leven wordt gebracht.

Híer online te bestellen / inkijkexemplaar Bijbelstudies bij Galaten