Psalmen – vers voor vers verklaring

Mijn commentaar bij de psalmen is geen uitvoerige analyse of exercitie van bijvoorbeeld stijlfiguren en tekststructuren. Het gaat mij ook niet om uitgebreide woordanalyses. Die laat ik liever aan de taaltechnici over en de experts van de Hebreeuwse taal.

Het doel van mijn notities of kanttekeningen bij de psalmen is om het gedachtegoed van de psalmist te delen met het oog op het leven van vandaag. Mijn insteek is dan ook theologisch-pastoraal. De vragen van de lieddichters zijn dezelfde als die van ons. De eeuwenoude vragen die gesteld en de antwoorden die gegeven worden, spelen een rol in het alledaagse leven. Het zijn vragen naar God te midden van lijden, pijn, ziekte, honger, dorst, dood, oorlog en geweld.In mijn schrijven wil ik voor het voetlicht krijgen waar bijvoorbeeld een man als David mee worstelt, hoe hij zoekt naar God in zijn leven en hoe de rol van God, mens en wereld in het algemeen beleefd wordt. Daarmee is tegelijkertijd aangegeven dat ik Messiaanse perspectieven voor alsnog buiten beschouwing laat. Niet omdat ik die diepere laag in de psalmen over het hoofd zie of negeer, maar omdat ik voorlopig genoeg heb aan die eerste laag. Het gaat mij nu om de positie en conditie van de (feilbare) mens voor het aangezicht van God.Het gaat mij erom om boven de woorden van de tekst uit, de geest en gedachte van de componisten al schrijvend weer te geven. Associaties. Het gaat om de gedachten die de psalmen oproepen bij het lezen over de mens en God. Daarom zou ik mijn commentaar misschien liever bescheidener duiden als: mijmeringen bij de psalmen.