- Gewond

De kwetsbaarheid van ons bestaan leidt onherroepelijk tot kwetsuren. We zijn allemaal gewond. De één meer als de ander. De één beseft dat ook meer als de ander. We zijn allemaal ziek. Ergens, hoe dan ook, rafelt het. Een gezond iemand is hij of zij die nog niet grondig genoeg door een arts onderzocht is.

We leven ons leven op het scherpst van de snede. Tussen leven en dood. De tijd heelt gelukkig veel wonden. De slaap ook. De eeuwigheid heelt álle wonden. Daarom ben ik positief.

KK