- 03 Politiek: vragend leren en positief confronteren

Om iemand aan het denken te zetten, zodat degene zelf conclusies leert trekken, zou de methode van het ‘vragend leren en positief confronteren’ toegepast kunnen worden. Constructieve en open vragen werken mijns inziens niet alleen goed in het onderwijs, maar ook in de politieke arena.

Buma maakte bijvoorbeeld van deze methode of strategie gebruik in het debat met de heer Wilders. De laatste riep: ‘alles wat Islamitisch is, sluiten!’ (even in mijn woorden). De eerste confronteerde hem met de vraag: ‘Vertel dan, hoe wil je dat doen en wie wil je daarvoor meenemen?’ (ook in mijn woorden) Het enige antwoord was de stilte. Het zwijgen. En dat is logisch, want er is geen antwoord op. Wat roepen en oppositie voeren, is één ding; je oproep gestalte geven en regeren, een ander ding.

Mensen zélf conclusies laten trekken, zonder dat ze met modder overgoten worden, is pro-actief en constructief. Alleen zo kan iemand overgaan tot ander denken, daar hij of zij zélf de onhoudbaarheid van zijn positie kan leren inzien.