- 02 Politiek: hete hoofden en koude harten?

We zouden evengoed kunnen zeggen dat politiek harde hoofden en oververhitte harten voortbrengt. Want het lijkt er op dat veel politici in het debat het hoofd – met een bepaalde realiteitszin – lijken te verliezen. Het gaat vaak al snel niet meer over de inhoud – mét steekhoudende argumenten – maar om diep verankerde overtuigingen die met veel geschreeuw – maar weinig wol – overeind worden gehouden. Men verliest daarbij al snel de redelijkheid uit het oog, omdat de overtuigingen de werkelijkheid en de inhoud van het debat, lijken te overschreeuwen.

Het is in zo’n vurig en scherp debat bijna onmogelijk de koppen bij elkaar te steken, namelijk om argument tegenover argument te plaatsen. Hoofden zijn zo snel oververhit geworden dat een redelijke inbreng niet meer wordt gehoord. Harten zijn koud en kil, omdat ze verstart zijn in een wereld van eigen gelijk. Onderbuikgevoelens zijn zo diep verweven met het menselijk hart dat die verankering iedere mogelijkheid tot een horen van de ander in de kiem smoort. De debater hoort alleen nog zichzelf. De ander verstomt. Is op voorhand kansloos.

KK