- Menselijk vat vol pillen

Psychiaters plastificeren geesten van mensen
knopen ze op aan een rij medicijnen
zodat deze mensen niets meer te wensen
laveloos liggen weg te kwijnen

Ook de ziel stopt nu langzaam met ademen
als zij verstikt wordt gemummificeerd
zodat de mens gevoelloos afgevlakt wordt
en hij gebukt gaat, zijn God niet meer eert

Daarom geloof ik niet in drogerende pillen
of in een spuit die een mens niet doet willen
maar in tijd, aandacht of gesprek
want een mens heeft gevoel en is niet slechts gek

KK