- 04 Dubbel kruis

Mensen met een depressie hebben een dubbel kruis. Het eerste kruis is de depressie – die mijns inziens nooit uit de lucht komt vallen en altijd haar oorzaken in het leven heeft. Het tweede kruis is het onvermogen – of de onwil – van de omgeving om zich in te leven in de ander en deze persoon mét depressie te aanvaarden. In het ergste geval wordt de aan depressie-lijdende persoon veroordeeld en afgewezen. Dit tweede kruis zal het eerste kruis alleen maar zwaarder maken.

KK