17 Leven met een depressie

Hier vindt u een aantal gedachten en suggesties met betrekking tot het omgaan met depressies. Meer dan een miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Het gaat om een aantal dat we – wanneer we zouden spreken over griep – een epidemie zouden noemen.

Depressieve mensen zijn mensen die ziek zijn. Dat probeer ik hieronder duidelijk te maken. Terwijl hart- en vaatziektes bovenaan staan als ziekte nummer 1, volgt daarna de psychische ziekte die we een depressie noemen op plaats nummer 2.

Reden genoeg om deze ziekte – die door velen nog niet als zodanig (h)erkend wordt – onder de aandacht te brengen. Ik schrijf over mensen die depressief zijn, over dat wat zij zelf kunnen doen om toch – zo goed en zo kwaad als het gaat – ‘op de been’ te blijven. Daarnaast doe ik ook ideeën van de hand die de omgeving kunnen helpen om zo goed mogelijk met mensen die lijden aan depressies om te gaan. Daarbij schroom ik niet om voorbeelden te noemen uit mijn eigen leven en deel ik ervaringen die ik met mensen (ook hulpverleners in de meest brede zin van het woord) heb opgedaan tijdens mijn leven.

KK