Jaargetijden

Maart

 

Het was de staart van maart

Die me roerde

Om op te staan

De tuin te spitten

Zoals opa zei

Alsof een schop

Mijn geest omhoog kon woelen

Om fris te verschijnen

Productief als grond

Tot volgend jaar

 

Jaargetijden

 

Stuiptrekkend ligt Koning Winter dood te gaan

Zonder ooit te weten van levend bestaan

Laat zij een spoor van ijs en koud water achter

De lente ruimt haar puin, is wat zachter

 

Prinses Lente doet het rustiger aan

Haar beleid maakt langzaam baan

Voor Koning Zomer die heel krachtig

Van zich spreekt, kleurrijk, geurrijk en oppermachtig

 

Waar alles is in vol ornaat

Zingt Koning Zomer in de maat

Alles om haar heen is ordelijk gevuld

Haar lichtglans en haar rijk vervuld

 

Helaas, alles begint weer van voren af aan

Met ijzeren regelmaat staan

We weer aan het begin

Als was de eeuwige kringloop de zin

Van ’t menselijk bestaan

 

Verticaal wordt ’t al doorbroken

Door Koning Jezus die is ontloken

Opgegaan als mens uit de aarde

Geeft de schepping terug zijn waarde

En eeuwig durende scheppingszin

Waar altijd de zon zal schijnen

 

Voorjaarsduik

 

Lente-duik

Vroege zomer

In de lente

Neem ‘k een duik

En ontluik

Als een bloem