- Gevierde vrijheid

vrij beweegt, wappert zij
als een rok om een stok
het is de vlag die ontbloot
de zwakte en kwetsbaarheid onthult
die met eindeloos geduld
bevochten is
keer op keer
ook aangevochten

‘k kijk omhoog
slaat de vlag zich droog
in mijn gezicht
voel het gewicht
van vrijheid