- Hoera, het is hemelvaart!

De hemelvaart zou onmogelijk zijn geweest zonder de menswording. God daalde neer opdat de Mens op zou stijgen. Wellicht is het wonder van de hemelvaart van dezelfde importantie als het wonder van de incarnatie. Dat er vandaag een Mens in de hemel is als Rechtverschaffer en Pleitbezorger, is voor christenen van evengroot belang als het feit dat God eens op aarde was.

En verder? Gods Geest is op aarde. En wat de engelen betreft? Zij zijn eveneens bij ons op aarde. Vergelijk de droom van Jakob. Deze zag de engelen (eerst) óp en (daarna) néérdalen. Blijkbaar waren er reeds bewarende engelen rondom hem op aarde. Zij waken vandaag ook over ons!