Oorlog zucht

De oorlog slaakt een laatste zucht

Waar een mens zijn adem uit kucht

In dampen kruit op ’t oorlogsveld

Levend dood, langzaam geveld

 

Oorlogsstrijd lijkt nu gestreden

De laatste loodjes zijn geleden

Maar de oorlog woekert voort

Alsof zij in haar rust is gestoord

 

Vrijheid moet bevochten worden

Tot het eind der mensen horden

Doden opgeleverd heeft

Hoge prijs voor al wat leeft

 

De zucht naar geld, goed, meer gebied

Hardnekkiger hang bestaat er niet

Is drijfveer voor oorlog en motief

Van genaderovers en oorlogsliefde