De ezel

De ezel balkte zonder beweging
Sloom, sullig, slakkendier
Traag maar met inhoud
Van balken

Ezel, lastdier
Dat zich laat optuigen
Met menselijke bagage
En zich geduldig leiden laat

Vorstelijk dier
Dat zich liet kronen
Met een Koning op zijn rug
Hielp hij ons mee aan onze verlossing
En droeg zijn steentje bij