02 – Jij wilt ‘likes’

Je bent jong en je wilt…

Als je opgroeit, dan merk je dat je anders bent dan anderen. Je mag opvallen in dat waar jij goed in bent. Je ontwikkelt je misschien als iemand die een bepaald talent heeft. De één is heel erg muzikaal en besteedt veel tijd om muziek te maken. De ander zal veel tijd besteden aan een sport, zodat hij of zij daarin kan uitblinken. Hopelijk word je gestimuleerd om dat talent te ontwikkelen waar jij goed in bent. Hopelijk hebben je ouders al jong tijd, energie en geld in jou gestopt. Daarom kun jij wat je kunt.

…bevestigd worden

Je bent op weg. Onderweg zoek je bevestiging. Ieder mens wil bevestigd worden. Een mens wil van waarde zijn. Het is fijn als je weet dat God van jou houdt zoals je bent. Dat doet Hij zeker. Toch is Hij ook bezig om je te vormen. Hij wil je veranderen. Zodat je een beetje meer om Hem gaat lijken. Dat noemen we ‘geestelijk groeien’.  Tijdens dat proces heb je ook bevestiging nodig. Het kan zijn dat je nooit bevestigd bent door je ouders. Dat is jammer. Sommige volwassen mensen vinden het moeilijk om iemand een compliment te geven. Misschien omdat ze dat nooit hebben geleerd. Het kan daarom zo zijn dat je extra je best doet om complimentjes te krijgen. Je kunt er zelfs naar vissen.

In de bijbel komen we mensen tegen die beter willen zijn dan de rest. We komen een Farizeeër tegen die bidt in de tempel. Hij dankt God dat hij niet zo is als de tollenaar. Want een tollenaar verrijkt zich ten koste van het volk en is in dienst van de Romeinen.

Vraag: kun jij een voorbeeld bedenken, waaruit blijkt dat jij uit was op een complimentje? Ging dat ook ten koste van iemand anders?