Woorden (van mensen)

Woorden wegen voor Gods troon

Voor U weeg ik mijn woorden
Op een schaaltje
Voor Uw Aangezicht
Waar ze in Uw adem
Vervluchtigen
Opgaan in eeuwigheid

Ik sta voor U
Zoek ik Uw Aangezicht
Wat verbleekt
Lijkt mijn gezicht
Vluchten voor U weg
Al mijn ijdele woorden
Waar mijn mond verstomt

Met handenvol daden
Sta ik voor Uw troon
Heer Jezus
Alleen die daden
Die ik deed uit liefde voor U
Kan ik vasthouden
Andere handelingen
Glippen weg
Tussen mijn vingers
Op heilige grond
Zie ik ze niet meer