- 01 Aanbevelingen en Recensies

Aanbevelingen van boekhandelaren en recensenten:

- naar aanleiding van het lezen van mijn boek ‘Geef Mij je angst. Je krijgt moed en hoop terug’, schreef Sherry Masters het volgende: ‘Wauw. Wat kun je goed schrijven zeg! Zie je niet vaak.’

- ‘Persoonlijk zou ik graag zien dat uw werk bij een reguliere uitgever zou verschijnen. Uw werk verdient dit. Het heeft voldoende kwaliteit en volume. Een uitgeverij kan veel voor u betekenen als het gaat om het in de markt zetten van uw boeken. Het is dan voor een boekhandel ook makkelijker om er wat mee te doen.’ (Erik Verhagen, ‘De Schuilplaats’, Alblasserdam)

- Een andere boekhandelaar (uit Waddinxveen) – die mijn boeken ook het liefst via een erkende uitgever ontvangt – heeft een boodschap van dezelfde strekking. Hij eindigt zijn mail: ‘…dan kunt u zich richten op dat waar u goed in bent: schrijven.’

- Na het lezen van mijn boek ‘Geef Mij je angst. Je krijgt moed en hoop terug’, schreef iemand: ‘In dit boek beschrijft Koert Koster op een persoonlijke en prettige manier verschillende gebeurtenissen van mensen die ervaren hebben wat het is om angstig te zijn’…’Al met al is het de moeite waard en een aanrader voor iedereen die wil weten hoe angst ontstaat en hoe je ermee moet omgaan.’

 

Verscheidene recensies:

* Recensie: ‘Ik ben allochtoon. Theologische reflecties op vreemdeling en vluchteling.’ (door Sherry Masters:auteur, redacteur en recensente)

Klik hier om de recensie te lezen.

* Recensie: ‘Ik ben allochtoon. Theologische reflecties op vreemdeling en vluchteling.’    door Ds. Jenno Sijtsma: dominee, auteur en recensent bij BIBLION:

De auteur (1973) die theologie en filosofie studeerde, geeft allerlei beschouwingen over het thema vluchteling en vreemdeling. Hij ziet zichzelf als allochtoon, want ‘ik ben van oorsprong burger van een andere wereld’ en dus ‘als christen niet van deze wereld’. Dat besef wil hij delen met de lezer, die ook volgeling is van Jezus, die overigens ‘vreemde bij uitstek was’, maar die tegelijk ‘in de huid van de hulpbehoevende en de noodlijdende’ kroop. Koster belicht allerlei facetten uit het Oude Testament, te beginnen bij Abraham, en wijst op Lot, Ruth, David en anderen. In het Nieuwe Testament bespreekt hij onder meer naast Jezus, Paulus, de Hebreeën en Petrus. Met een weergave en bespreking van een aantal songs, Psalmen en bevrijdingsliederen, en een zeventigtal vragen ter overdenking en bespreking is het een vlot geschreven, zeer toegankelijk en opmerkelijk actueel boek.

* Recensie in het NEDERLANDS DAGBLAD:

Heel bijzonder dat in de krant van 16-09-2016 ook aandacht wordt besteed aan mijn boek ‘Ik ben allochtoon. Theologische reflecties op vreemdeling en vluchteling’.

ik heb de recensie gelezen. Deze mag ik helaas hier niet delen in verband met copyright. De recensie is een stuk objectiever dan die van het RD. Dat vind ik winst. Martin Boon is de recensent.

Geïnteresseerden kunnen zich – eventueel digitaal – abonneren op het Nederlands Dagblad.

* Recensie: ‘Geef Mij je angst. Je krijgt moed en hoop terug.’                                             (door Sherry Masters: redacteur, auteur en recensente)

Klik hier om de recensie te lezen.

* Recensie betreffende mijn ‘Bijbelstudies bij de Psalmen – deel I en II’ in het Nederlands Dagblad:

De psalmen van een ethicus

Koert Koster, theoloog en filosoof, bouwt aan een reeks bijbelstudieboeken ‘voor huiskringen en studiegroepen’. Na zes delen over nieuwtestamentische brieven, vervolgt hij nu met twee delen over de Psalmen.

Koster studeerde af in de richtingen ethiek en dogmatiek, en dat is goed te merken. Heel behendig maakt hij in zijn behandeling van de psalmen de vertaalslag naar de praktijk van alledaags handelen. De gespreksvragen die hij stelt, brengen het gesprek over de psalmen al snel in de persoonlijke diepte. Bij …

lees verder op: http://www.nd.nl/artikelen/2014/mei/16/de-psalmen-van-een-ethicus

Rien van den Berg van het Nederlands Dagblad

indexfoto voorkant psalmen deel 2

 

* Recensie door Harry Sleijster op vergadering.nu betreffende mijn boek 

‘De mens – oorsprong, zin en doel van het bestaan’

Recensie door Harry Sleijster

De schrijver van dit boek stelt en beantwoordt heel veel vragen over de mens en zijn bestaan in dit boek. In het eerste en inleidende hoofdstuk beschrijft de schrijver veel begrippen, zoals: tijd en eindigheid, de menselijke structuur, de eenheid van de mens, en het beeld van God in de mens.

Om te beginnen, miste ik in het boek vanaf het begin het onderscheid tussen geest en ziel. Deze worden steeds samen met hart en gevoel en gemoed als ongeveer hetzelfde gezien (bijv. op p.22). Maar dit schijnt een algemeen gemis te zijn, ook Dooyeweerd op p.23 onderscheidt in feite slechts twee delen in de mens, waarvan het psychische deel op vele manieren aangeduid wordt, maar zonder onderscheid te maken tussen ziel en geest. Als we er nu verder vanuit gaan dat het in feite steeds gaat over de ziel, of het hart, dan vinden we veel waardevolle uitleggingen in dit boek.

In vijf hoofdstukken (met diverse paragrafen wordt de theologische basis gelegd. Aan het slot van elke paragrafen staan een aantal goede vragen om overdacht te worden of over door te praten in een groep.

In hoofdstuk 2 komt de rol van God in ons menselijke bestaan ter sprake. De mens staat altijd al in relatie tot God. Bijzonder boeiend vond ik in hoofdstuk 2.3 de visie van Koster op de ongelovige mens en de rol die God in zijn leven speelt. Wat is de zinvraag dan? De ongelovige mens mist de routekaart, en de navigatie is niet ingesteld. Hij is zichzelf tot wet, of tot basis. Rom.2:14-16 wordt hier wel even aangestipt, maar niet uitgewerkt. En tot slot volgt een betoog over: wat is onze motivatie als mens?

In hoofdstuk 3 wordt onze plaats ten opzichte van de dieren, de engelen en de natuur behandeld. Wie wil de mens eigenlijk zijn op aarde, in zijn omgang? Is hij goed of slecht? Wat is de zin van het leven? Wat is zijn bestemming?

Over de totale verdorvenheid van de mens in hoofdstuk 4 zou meer te zeggen zijn, maar er worden veel goede dingen aangewezen. Bijvoorbeeld over beeld en gelijkenis en waarin wij op God gelijken.

Hoofdstuk 4.4 gaat over de mens als lichaam, ziel en geest en is helaas nogal kort. Er wordt m.i. terecht gesteld dat de Bijbel geen ‘wijsgerig’ mensbeeld geeft. Echter, ik heb het al even genoemd: Wommack zou hier toch wel veel duidelijkheid kunnen geven met zijn uitleg van 1Thess.5:22. Dit is een tekst waar dit mensbeeld immers bijval vindt – of beter gezegd: geopenbaard wordt. Wommack legt uit dat er een fundamenteel verschil is tussen de geest en de ziel. De geest van de mens was dood, maar wordt tot leven gewekt en wedergeboren door de heilige Geest – en beïnvloedt vervolgens de ziel, het gevoelsleven, dat nog veel te leren heeft. De schrijver probeert duidelijk te maken dat de hele mens vernieuwd moet worden naar lichaam, ziel en geest; niets is daarin meer of minder Goddelijk óf meer of minder menselijk ín de mens.

Lees hier verder…