04 Bijbelstudies voor volwassenen

Hier zijn een aantal bijbelstudies geplaatst die niet specifiek met elkaar te maken hebben en daarom apart gelezen kunnen worden. Het zijn overdenkingen.

Voor bijbelstudies of gedachten van meer structurele en diepgaande aard, verwijs ik naar het kopje ‘Commentaar’ elders op deze website. Daar komen verschillende bijbelboeken, zoals de Psalmen, de brief van Paulus aan de Romeinen, de Galaten, de Filippenzen en de Kolossenzen vers-voor-vers aan de orde.

De Galaten, Filippenzen, Kolossenzen, Jakobus en Psalmen (deel 1 en 2) zijn nu híer te bestellen.