07 Commentaar

Hier vindt u mijn aantekeningen bij enkele Nieuwtestamentische brieven én bij een deel van de Psalmen. Het zijn ‘vers-voor-vers-verklaringen’.

Nota Bene: Deze webpublicaties zijn opnieuw bewerkt en daarna uitgegeven als Bijbelstudieboeken bij Mijnbestseller.nl  Ze zijn te koop zonder enig winstoogmerk!

Deze studies zijn geschikt voor persoonlijke studie en voor studie in de groep (huiskring of Bijbelstudiegroep).

Er is een duidelijke structuur met eigen paragraafindeling bij de hoofdstukken uit de Bijbel. Per paragraaf zijn er vragen ter overdenking en bespreking toegevoegd!

De boeken zijn o.a. online te bestellen bij www.ichthusboekhandel.nl