- 07 Bijbelstudieboeken voor huiskringen en studiegroepen

Hier vindt u nieuwe Bijbelstudieboeken, waar ik de afgelopen maanden aan gewerkt heb.

 

index    foto voorkant psalmen deel 2

De Psalmen (1-20,23) zijn 29 juli 2013 gepubliceerd inclusief vragen ter overdenking en bespreking.

De uitgegeven Nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn bewerkt voor persoonlijke studie en voor studie in de groep (huiskring of Bijbelstudiegroep).

De boeken kenmerken zich door:

* korte zinnen
* vers voor vers behandeling per hoofdstuk
* steekwoorden boven de alinea’s
* diepgang
* nauwe aansluiting bij de Bijbeltekst
* diversiteit in gespreksvragen,
waardoor het Bijbelboek heel dicht bij ons hart
en leven wordt gebracht.

Online te bestellen via www.ichthusboekhandel.nl